Tập riêng hay tập nhóm,
MBS đều có!

Phù hợp với mọi nhu cầu luyện tập của bạn.

SOLO ĐỈNH FORM

Gói tập 1:1 (1 Huấn luyện viên và 1 Học viên)

ĐÔI ĐẲNG CẤP FIT

Gói tập 1:2 (1 Huấn luyện viên và 2 Học viên)

TÌNH TỨ DÁNG XINH

Gói tập 1:4 (1 Huấn luyện viên và 4 Học viên)

Đăng ký tập thử